Ramells Ramoneda Assesors Consultors Castellà - Català
Enviar a un amic     Descarregar pdf
Fiscal - Contable
  • Reunions periòdiques amb el departament financer als efectes de garantir la màxima fiabilitat de les dades registrades en la comptabilitat.
  • Informació permanent dels canvis en les normatives fiscals i / o comptables que puguin ser del seu interès. Enviament de les circulars informatives que preparem a aquest efecte.
  • Estudi del tractament i de les repercussions fiscals de determinades operacions. Emissió d'informes en aquest sentit.
  • Presentació dels llibres oficials davant el Registre Mercantil.
  • Confecció i presentació del Dipòsit de Comptes davant el Registre Mercantil.
  • Confecció i control del compliment de totes les obligacions fiscals que pugui tenir la societat. En concret: Impost sobre el valor afegit, impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre les rendes del capital, Impost sobre Activitats Econòmiques (altes, baixes, modificacions), Declaracions censals (altes, baixes, modificacions), Operacions amb tercers , Impost sobre Societats, Pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats, i altres obligacions de caràcter periòdic a les quals estigui obligada l'entitat.
  • Atenció de requeriments i revisions de l'Agència Tributària.
següent >>
 
 
 
 
   
Ramells Ramoneda Assessors - Consultors
C/ Balmes 203, 1º 1ª
08006 Barcelona
Telf. 93 238 79 26 - Fax. 93 292 01 88
www.ramells.asesoriaweb.com info@ramells.com
Avís legal

Disseny i creació amc