Ramells Ramoneda Assesors Consultors Castellà - Català
 
Actualitat
  • 13/07/2018

    Qualsevol soci (o diversos socis conjuntament) que sigui titular d'un determinat percentatge (5% en el cas de societats de responsabilitat limitada, i 1% en el de les societats anònimes, excepte previsió estatutària que hagi minorat aquests percentatges), té dret a exigir als administradors la presència d'un notari que estengui acta de la junta general.

  • 12/07/2018

    Al BOE del dia 4 de juliol s'ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l'Estat, que entre altres mesures laborals, s'aproven els límits màxims i mínims de les bases de cotització i s'estableix una bonificació en les quotes empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social de 250 euros mensuals (3.000 euros anuals), per la conversió a indefinits a temps complet dels contractes per a la formació i l'aprenentatge signats amb joves beneficiaris de l'ajuda econòmica d'acompanyament per a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  • 11/07/2018

    El Tribunal Suprem en la seva sentència del 23 de maig del 2018, ha confirmat, fixant doctrina, que les valoracions administratives d'immobles a l'efecte de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (i en qualsevol altre tribut en el qual la base imposable es determini per referència al “valor real”) no es poden realitzar multiplicant el valor cadastral per índexs o coeficients. I això ja que aquest mètode, excessivament genèric, no té en compte les característiques del bé concret. Solament serà vàlid si l'administració complementa la seva valoració amb una comprovació directa de l'immoble.

 
 
Ramells Ramoneda Assessors - Consultors
C/ Balmes 203, 1º 1ª
08006 Barcelona
Telf. 93 238 79 26
Fax. 93 292 01 88
 
 
Ramells Ramoneda Assessors - Consultors
C/ Balmes 203, 1º 1ª
08006 Barcelona
Telf. 93 238 79 26 - Fax. 93 292 01 88
www.ramells.asesoriaweb.com info@ramells.com
Avís legal

Disseny i creació amc